guyuwomen

LongShe's Professional

Chúng tôi có những người chuyên nghiệp

 

Có hơn mười giáo sư đại học và trợ giảng sau đại học trong phòng thí nghiệm, trong số họ là thành viên của Hiệp hội Toxin Châu Á-Thái Bình Dương và phó chủ tịch Hiệp hội rắn Trung Quốc.

Lần đầu tiên trên thế giới thu được và nhân bản gen của chất độc thần kinh nọc rắn, và phương pháp HPLC để phân tách nhanh chóng và không phá hủy protein vết nọc rắn đã được phát minh.

Chúng tôi đã đạt được một bằng sáng chế quốc gia và hai giải thưởng tiến bộ khoa học công nghệ cấp tỉnh.

 

 

9999999999

Phòng thí nghiệm của chúng tôi

Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các trường đại học và có các nhà nghiên cứu chuyên biệt.