sz

Chứng nhận

Chứng nhận

Đối với quy hoạch khoa học về ngành nuôi rắn của công ty chúng tôi, công ty đã vượt qua sự chấp thuận chung của Cục Lâm nghiệp Nam Ninh, trở thành đơn vị đầu tiên giành được giấy phép thuần hóa và nhân giống động vật hoang dã trên cạn ở Quảng Tây, và là một trong ba năm- bước cơ sở nuôi rắn ở Trung Quốc hiện nay.Công ty có hoạt động từ thiện, tài trợ miễn phí cho một số sinh viên nghèo hoàn thành chương trình đại học, tạo cơ hội việc làm cho các gia đình nghèo, giúp đỡ các cụ già trong làng.Nó đã được trao tặng danh hiệu "Đơn vị đồng xây dựng văn hóa" của China Sankei News, và nhận được nhiều lời khen ngợi từ chính quyền địa phương, các ban ngành có thẩm quyền và quần chúng xã hội.

证书图片案例参考_副本